دوره روش ها و فنون تدریس

  • 0

دوره روش ها و فنون تدریس

Category : مقالات

دوره روش ها و فنون تدریس

دوره شیوه ها و فنون تدریس خصوصی

توضیحات مهم:

به کلیه شرکت کندگان مدرک معتبر  از دانشگاه پیام نور اعطا می گردد.

ظرفیت دوره 20 نفر می باشد. اولویت شرکت با نفراتی است که زودتر ثبت نام نمایند.

زمان: هفته اول اردیبهشت

مکان:  دانشگاه پیام نور – خیابان استاد نجات الهی -پایین تر از خیابان سپند – بن بست هفتم – پلاک 7

هزینه دوره : 150 هزار تومان به صورت اقساط

تعاریف و مفاهیم

برنامه ریزی آموزشی

مراحل آموزش

نیازسنجی آموزشی

تحلیل آموزشی

محتوای آموزشی

طرح درس

الگوی تدریس

روش های تدریس

ارزشیابی آموزشی

تعیین نیازهای آموزشی

تعیین اهداف آموزشی

دوره روش ها و فنون تدریس

مدرس خوب برگزار کننده دوره های آموزشی در زمینه تدریس خصوصی با مدرک معتبر و هزینه مناسب.


Leave a Reply